aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 37
28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 23 87


Komentarze
Ostatnie:
18.05.2021 15:47
Dodał(a): ~oftal
Słyszałam wiele negatywnych opinii na temat liceum ,,Reja'' w Jędrzejowie, w tym od mojej rodzonej siostry, która jakiś czas temu do niego chodziła. Kilka lat temu sama stanęłam przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Wiedziałam, że chcę iść do liceum, ale nie wiedziałam, które wybrać. Pomyślałam sobie, że zaryzykuję, pójdę do ,,Reja'', nowy skład dyrekcji, może coś się zmieniło, może te negatywne opinie straciły już na aktualności. Niestety się przeliczyłam i teraz żałuję tego, że nie posłuchałam swojej siostry i podjęłam niepotrzebne ryzyko. W okresie gdy chodziłam do jędrzejowskiego ,,Reja" to nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać. Zarówno jakość nauczania, jak i zachowanie nauczycieli to była kompletna porażka i to zdanie było podzielane także przez inne osoby. W końcu nie wytrzymałam, stwierdziłam, że nie będę się tam dłużej marnowała i przeniosłam się do innej szkoły, z której jestem zadowolona. Szkoda tylko, że naukę w niej ukończyłam w trybie zdalnym, ale to wina pandemii COVID-19 i na to już nie miałam wpływu. ,,Reja'' w Jędrzejowie nikomu zaś nie polecam.
23.02.2021 16:42
Dodał(a): ~Gość1
Zgadzam się z obiektywizm i też z własnego doświadczenia zdecydowanie nie polecam tej szkoły. Żałuję tego, że do niej chodziłem. Stracone lata. Uważam, że jeżeli tylko ktoś ma ku temu możliwości i naprawdę zależy mu na dobrej przyszłości, to powinien pomyśleć o pójściu do zamiejscowego, dobrego liceum, np. w jakimś większym mieście, w którym po ukończeniu takiej szkoły można byłoby pójść na studia i gdzie byłyby większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Taka moja rada. Tu w Jędrzejowie liceum z prawdziwego zdarzenia nie ma.
16.01.2021 12:43
Dodał(a): ~Obiektywizm
We wstępie chciałbym zaznaczyć, że moja opinia została sformułowana na bazie osobistych doświadczeń, obserwacji i posiadanych informacji, gdyż jestem jej absolwentem z 2016 roku i choć od tego momentu upłynęło już kilka lat, to jednak postanowiłem ją tutaj zamieścić, ponieważ uważam, że może być ona przydatna dla innych ludzi. Moim zdaniem w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie mieliśmy do czynienia z niezwykle stresującym, sprzyjającym zapadaniu na depresję klimatem psychicznym konstytuowanym i podtrzymywanym przede wszystkim przez jego niesprawiedliwych nauczycieli, którzy wyraźnie dobrze traktowali prawie wyłącznie uczniów charakteryzujących się posiadaniem krewnych mających pokaźną ilość środków pieniężnych oraz wysoki status społeczny, choć czasami i z takowymi źle się obchodzili, natomiast wobec pozostałej części młodzieży licealnej byli złośliwi, czego przejawem było m.in. adresowanie do niej bez jakichś sensownych powodów uszczypliwych, kąśliwych wypowiedzi ustnych niejednokrotnie nacechowanych sarkazmem, nadmiernie egoistyczni, bezwzględni, nieempatyczni i aroganccy. Należy też zaznaczyć, że nieraz nieobiektywnie oceniali formy badania stopnia opanowania realizowanych wcześniej treści edukacyjnych, a przynajmniej jeden z nauczycieli zwracał się do młodzieży przy użyciu ordynarnych, grubiańskich sformułowań, co według mnie jest niedopuszczalne i karygodne. Ponadto część tychże pracowników szkoły ewidentnie dopuszczała się czynów bezsprzecznie kolidujących z przepisami prawa, jak również nie wkładała wysiłku w eksplikowanie podczas zajęć lekcyjnych zagadnień relewantnych z punktu widzenia młodych ludzi przygotowujących się do zdania egzaminów maturalnych, a zamiast tego poruszała wówczas sprawy niemające żadnego związku chociażby z wpisanym do dziennika tematem lekcji. Dyrekcja i pedagog szkolny nie reagowali odpowiednio na przekazywane im informacje o co najmniej niewłaściwym zachowaniu nauczycieli, bagatelizowali je bądź nawet podejmowali próby jego nieumotywowanego moralnie usprawiedliwiania, ogólnie stali po stronie nauczycieli, a nie uczniów, nawet jeśli ci ostatni mieli rację. Stan wyposażenia środka budynku najstarszego, jędrzejowskiego liceum ogólnokształcącego był co najwyżej średni, ponieważ znajdowało się w nim wiele przestarzałych sprzętów, które liczyły sobie już wiele lat. Na powierzchni ścian części pomieszczeń można było zaobserwować dziwny nalot przypominający swoim wyglądem grzyby pleśniowe. Na uwagę zasługuje też fakt, że jeszcze do niedawna ze starego parkietu stanowiącego podłogę niektórych szkolnych pomieszczeń wydobywał się przykry, duszący zapach, który wyróżniał się posiadaniem wysokiego poziomu intensywności, co mogło wywierać niekorzystny wpływ na ekspresję zdolności do koncentrowania uwagi oraz generalną sprawność intelektualną kobiet oraz mężczyzn kształcących się w tej jednostce gospodarczej wykonującej działalność w zakresie odnoszącym się do oświaty. Uwzględniwszy całokształt sytuacji szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, wystawiam mu bardzo negatywną ocenę i uważam je za całkowicie niegodne polecenia.

Ostatnia globalna aktualizacja placówek edukacyjnych: 2022
Polityka Prywatności